donderdag 17 mei 2018

'Pricetag', 05 2018.


                                           'PRICETAG', oil/plywood, 60 x 80 cm., 05 2018.

dinsdag 15 mei 2018

'PIGEON', 05 2018.


                                            'PIGEON', oil/plywood, 60 x 80 cm.,  05 2018.

vrijdag 11 mei 2018

'PAINTING', 05 2018.


                                          'PAINTING', oil/plywood, 60 x 80 cm.,  05 2018.

maandag 7 mei 2018

'ADIDAS', 05 2018.


                                            'ADIDAS', oil/plywood, 60 x 80 cm.,  05 2018.

woensdag 2 mei 2018

'BASKET', 05 2018.


                                            'BASKET', oil/plywood, 60 x 80 cm.,  05 2018

woensdag 25 april 2018

'FAN', 04 2018.


                                              'FAN', oil/plywood, 60 x 80 cm.,  04 2018.

maandag 23 april 2018

' CAMERA', 04 2018.


                                          'CAMERA', oil/plywood,  60 x 80 cm.,  04 2018.